Saba Thai & Curry Lounge

10-12 St Thomas Street
Scarborough YO11 1DR
Thai / Indian
(870)